O stranki

Občinski odbor SLS Naklo:

Na rednem letnem volilnem občnem zboru, ki je bil izveden 17. februarja 2011 so bili v občinski odbor in za blagajniške nadzornike izvoljeni naslednji člani:

Marjan Babič, predsednik

Ivan Meglič, podpredsednik

Janez Štular

Gabrijela Jošt

Andrej Jezeršek

Marjan Kalan

Ana Grašič

Boris Logonder

Jože Škarabot

Francka Sitar

Rudi Dovžan

Rok Rozman

Albin Rehberger

Janko Jeglič

Silvo Golob

Blagajniški nadzorniki:

Franci Pavlin, predsednik

Janez Gradišar

Janez Jošt

Kandidati SLS, Slovenske ljudske stranke za Svet Občine Naklo na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014 so naslednji:

Ivan Meglič

Ivan Meglič

1.   Ivan Meglič iz Zadrage, rojen 1959, inž. gradb.  Delam kot odgovorni projektant in zadnja tri leta tudi kot direktor podjetja Planing biro Kranj d.o.o.  Poklicno se pretežno ukvarjam s področjem nizkih gradenj in infrastrukture in to od najmanjših do najzahtevnejših industrijskih objektov.  Od ustanovitve Občine Naklo sem vseskozi občinski svetnik, tri mandate  sem bil podžupana. Poleg tega sem aktiven na različnih področjih, sem član PGD Duplje, kjer sem bil 22 let tajnik, sem član in predsednik KTD „Pod krivo jelko“ v Dupljah, zadnji dve leti tudi predsednik Gorenjske turistične zveze. Vse, s čimer se ukvarjam želim delati iskreno in izključno z dobrimi nameni. V svojem dosedanjem delu na najrazličnejših področjih vedno ugotavljam, da brez medsebojne pomoči in sodelovanja ni uspeha, zato še vedno velja pregovor: V slogi je moč!      

Katja Bevk

Katja Bevk

2.   Katja Bevk iz Strahinja, rojena  1979, univ. dipl. bibliotekarka, prej Pivčanka, zdaj pa že več kot 15 let Strahinjka. Po končani osnovni šoli sem nadaljevala s šolanjem na Srednji vrtnarski šoli v Celju in zaključila program vrtnarski tehnik. Po maturi sem se vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani in diplomirala na oddelku za bibliotekarstvo, knjigarstvo in informacijsko znanost. Zaposlena sem v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ker sem ljubiteljica narave, sem pristopila k Lovski družini Udenboršt, kjer me kot pripravnico čaka še lovski izpit. Sem tudi članica Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Turističnega društva Naklo, kjer pomagam pri oblikovanju programa. Sodelujem tudi z osnovnošolsko folklorno skupino Podkuca, v prostem času pa rada hodim v naravo in berem. Z voljo, znanjem in  aktivnim delom v občinskem svetu želim pomagati pri uspešnem razvoju naše občine.

Marjan Babič

Marjan Babič

3.   Marjan Babič iz Žej, rojen  1958,  univ. dipl. inž. matematike, zaposlen sem v podjetju Iskratel v Kranju kot vodja projektov. Poleg delovanja v svetu občine Naklo sem tudi predsednik KD Dobrava Naklo.  Zavzemam se za aktivno vključevanje naših mladih v občinske projekte. Prav tako se zavedam, da brez starejših generacij, vključenih v najrazličnejše dejavnosti občina ne more biti uspešna. Na naši kandidatni listi smo zastopani vsi: mladi, starejši in iz vseh delov naše občine.          

Ana Jeglič

Ana Jeglič

4.   Ana Jeglič            iz Podbrezij, rojena 1968, tekst. tehtnica. Mlada leta sem preživljala v Strahinju, nato sem se poročila k Matijovcu v Podbrezje. Na naši kmetiji pridelujemo kakovostno sadje in uvajamo nove proizvode. Poskušamo biti čim bolj inovativni in na ta način uspešni. Na tak način želim delovati tudi v svetu Občine Naklo. V prostem času prepevam v mešanem pevskem zboru KD Tabor, poleg tega sem tudi članica upravnega odbora Društva kmečkih žena v Kranju. Z velikim veseljem pomagam pri promoviranju našega bisera – Tabora s cerkvijo in novim Pirčevim domom.              

Franc Pavlin

Franc Pavlin

 5.   Franc Pavlin iz Cegelnice, rojen 1961, univ. dipl. inž. kmetijstva. Delam kot kmetijski svetovalec  na kmetijskem zavodu v Kranju. Pred časom sem že bil občinski svetnik. Takrat sem spoznal, da je za dobro delovanje občine zelo pomembna složnost občinskega sveta. Po volitvah morajo izvoljeni predstavniki  delati za skupno dobro in napredek  Občine Naklo, ne glede na to, na kateri listi so bili izvoljeni.  Pri svojem delu se veliko srečujem z ljudmi in jim svetujem. Zavedam se, da je zelo pomembno, da znaš sogovornika poslušati in prisluhniti njegovim željam in potrebam.  Pomembni so ljudje.

Alojzija Murn

Alojzija Murn

6.   Alojzija Murn iz Strahinja, rojena 1954, univ. dipl. ekon. Delam kot višješolska predavateljica na BC Naklo. V zadnjih letih sem odkrila novo zadovoljstvo v slikarstvu. Vse bolj se mu posvečam. Cenim vse, kar je bilo v občini do sedaj zgrajenega in obnovljenega, zato bom tudi v bodoče podpirala prave projekte. Vendar zadovoljstva občanov ne razumem samo kot zadovoljstvo z materialnimi dosežki, temveč mnogo širše. Zato bom dala velik poudarek zanimivejši in kakovostnejši ponudbi kulturnih, izobraževalnih, športnih, turističnih in drugih dogodkov, spodbujanju delovanja društev in povezovanju ljudi, podpiranju prostovoljstva, boljšemu informiranju občanov in sprejemanju njihovih predlogov. To bo pomembno prispevalo k izboljšanju kakovosti bivanja in dobrega počutja prebivalcev občine in tudi obiskovalcev NAREDIMO BIVANJE V NAŠI OBČINI ŠE PRIJETNEJŠE IN POVEČAJMO ZADOVOLJSTVO OBČANOV!

Marjan Kalan

Marjan Kalan

7.   Marjan Kalan iz Okroglega, rojen 1963, po poklicu sem  prodajalec, delam pa kot skladiščnik. V naši občini je bilo v preteklosti veliko narejenega. Zavedam se, da mora vsak od nas k skupnemu uspehu dodati svoj prispevek, zato sem se tudi jaz odločil sodelovati in po svojih močeh prispevati za lepšo prihodnost naših občanov. Po mojem mnenju je bilo Okroglo v zadnjih letih nekako izpuščeno. Prizadeval si bom, da bo tudi naša vas enakopravno obravnavana in deležna napredka, tako kot ostali kraji v občini.

Anita Meglič

Anita Meglič

 

8.   Anita Meglič iz Zgornjih Dupelj, rojena  1994, študentka, Osnovno šolo sem obiskovala v Dupljah in v Naklem, gimnazijo sem končala na Biotehniškem centru v Strahinju, študij pa nadaljujem na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Želim si, da bi naši občani imeli čim bolj kvalitetno  lokalno pridelano hrano brez gensko spremenjenih organizmov. Prav tako se zavedam, da moramo mladi prispevati svoj del odgovornosti pri razvoju naše občine, zato kandidiram in vabim vse mlade, da me podprete.

Primož Rehberger

Primož Rehberger

9.   Primož Rehberger iz Podbrezij, rojen     1979, avtoelektrikar, mehanik-vzdrževalec. Sem oče dveh majhnih otrok in sem zaposlen  kot vzdrževalec v podjetju Harsco minerali. V prostem času se zelo rad ukvarjam z avtoelektriko ter z izdelavo raznoraznih strojev, ki jih potem uporabljamo na domači kmetiji, kjer tudi vsak dan vestno pomagam. Preostanek prostega časa pa zelo aktivo in  kvalitetno preživljam s svojo družino. Ko ima človek poskrbljeno zase, je prav, da pomisli tudi na skupnost. S svojo kandidaturo želim sodelovati tudi pri sooblikovanju naših Podbrezij, kakor tudi vse občine.

Frančiška Sitar

Frančiška Sitar

10.  Frančiška Sitar   iz Zadrage, rojena 1949,  TK mehanik. Že kar nekaj let sem upokojenka, aktivna upokojenka. Delujem v TVD Partizanu Duplje, kjer že več kot 10 let skrbim za rekreacijo Dupljank. Prav tako sem aktivna v KTD »Pod krivo jelko«, kjer z veseljem priskočim na pomoč ob številnih akcijah. Posebno zadovoljstvo pa mi daje sodelovanje v župnijskem pastoralnem svetu, kjer poskušamo poživiti delo v župniji.

 

Janez Gradišar

Janez Gradišar

11.  Janez Gradišar   iz Spodnjih Dupelj, rojen 1944, univ. dipl. ekon., sem upokojenec, v svojih aktivnih letih sem v nekaj podjetjih opravljal najrazličnejša odgovorna dela. Nazadnje sem bil direktor v Cestnem podjetju Kranj. Po rezultatih družbe, si upam trditi, da sem podjetje dobro vodil. Ko gledam delovanje občine v zadnjem času, sem zaskrbljen. Vodenje občine je odgovorno delo, ki ga je potrebno opravljati odgovorno, zato je za takšno delo potrebno postaviti izkušene in sposobne ljudi. Zato želim sodelovati. Zaupajmo izkušnjam!

Blaž Logonder

Blaž Logonder

 12.  Blaž Logonder iz Strahinja, rojen 1995, študent. Osnovno šolo sem končal z odličnim uspehom in leta 2014 uspešno zaključil šolanje na Gimnaziji Kranj. Sem študent Strojne fakultete v Ljubljani. V življenju so mi pomembne vrednote kot sta poštenost in delavnost, zato že v času šolanja pridobivam delovne izkušnje in pomagam pri domačih opravilih. V prostem času se ukvarjam z glasbo in športom. Rad se družim s prijatelji in delam z otroki, zato se vsakoletno veselim animatorstva na oratoriju v Naklem. Letošnje leto sem prevzel vodenje, kar mi je dalo dodatno znanje organizacije. Kot član liste, se bom prizadeval za sodelovanje med strankami, saj se mi zdi, da za uspeh v Občini Naklo ni pomembna politična opredeljenost, ampak kaj si želi širša javnost.

 

Janez (ivan) Štular

Janez (ivan) Štular

13.  Janez (Ivan) Štular iz Strahinja, rojen 1941, kmetovalec. Dolga leta sem kmetoval na svoji kmetiji. Ob kmetovanju sem veliko delal na področju Naklanske zadruge, kjer sem bil predsednik upravnega odbora. Nato sem pozornost posvetil še delu v krajevni skupnosti in bil nekaj časa tudi predsednik KS Naklo. Pred 20 leti, ko se je ustanavljala Občina Naklo, sem bil izvoljen za župana. To funkcijo sem opravljal štiri mandate. Za kandidaturo v občinski svet sem se odločil zato, ker menim, da s pridobljenimi izkušnjami še vedno lahko pomagam mlajšim.

 

Andrej Jezeršek

Andrej Jezeršek

14.  Andrej Jezeršek  iz Naklega, ulica Toma Zupana, rojen 1971, strojni tehnik. Po poklicu sem strojni tehnik, ker pa sem želel ohraniti očetovo tradicijo, sem po  njegovi  upokojitvi  prevzel  kamnoseško obrt. Škoda  se mi je zdelo pridobljeno  znanje in izkušnje opustiti in začenjati na novo s kakšno drugo dejavnostjo. Zanesljivo spoštovanje dela starejših, lahko rojeva sadove, to sem spoznal tudi  sam in  to  priporočam ostalim. Kljub vsemu pa se pri delu  srečujem s problemi, ki  jih bom lažje reševal če jih bom lahko posredoval naprej in Občina Naklo je ena od možnih poti. Srce  je lahko kamen, kamen pa ima lahko srce.

 

Katja Mihelič

Katja Mihelič

15. Katja Mihelič iz Naklega, Glavna cesta, rojena   1993, vzgojiteljica predšolskih otrok. Končala sem srednjo vzgojiteljsko šolo, saj me že od nekdaj veseli delo z otroki. Po končanem srednješolskem izobraževanju sem se vpisala na program ekonomist v Šolskem centru Kranj. Preko študentskega servisa delam v vrtcu in kot pomoč v strežbi. V prostem času se rada družim z prijateljicami, se zabavam ter vestno skrbim za polletno labradorko Iso. Kot predstavnica generacije, ki aktivno išče redno zaposlitev, pa upam, da bom le to dobila v svoji občini. Ker menim, da moramo tudi mladi odgovorno pristopiti k upravljanju naše lokalne skupnosti, sem se odločila tudi na ta način soodločati o prihodnosti nas mladih v Občini Naklo.

Anketa

Katero stranko bi volili?