Podražitve komunale v Občini Naklo

Članek v nadaljevanju smo želeli objaviti v decembrski številki občinskega časopisa Glas občine Naklo, vendar nam je uredniški odbor objavo zavrnil, ker naj bi šlo za preveč strankarsko obarvan tekst.

Podražitve komunalnih storitev v občini Naklo – razmišljanje na Miklavžev predvečer

Kaj je naloga in pomen opozicije v občinskem svetu? Eni bodo rekli, da ves čas ruši župana, drugi bodo rekli, samo nagajajo in vpijejo, da se jih sliši. Po drugi strani pa kaj je vloga pozicije – da podpira župana pri njegovem delu, zato stranke in liste, ki najdejo skupen interes,  sklenejo koalicijsko pogodbo, si razdelijo pomembne resorje – in vodijo občino. Za zagotovitev večine je župan pripravljen marsikaj obljubiti, kar ima tudi finančne posledice za občino – recimo nesorazmerno veliko število podžupanov. Seveda je županova naloga, da vodi občino v skladu s sprejetimi nalogami in sprejetim proračunom.

Kaj pa odgovornost svetnikov, ki na sejah občinskega glasujejo? Sprejemajo odločitve, ki so za občino lahko tudi škodljivi, za občane lahko pomenijo tudi udarec po žepu. Ali so potem glasovi proti – nagajanje županu, oviranju dela, ali vendarle rezultat treznega premisleka? Poglejmo to na primeru  glasovanju o podražitvi komunalnih storitev. O tem smo svetnice in svetniki odločali na dveh sejah – najprej smo podražitev soglasno zavrnili, zanimivo, na tej seji ne župan, ne direktor občinske uprave  nista rekla niti besede. Na naslednji seji se je koalicija uskladila in podražitev sprejela. Proti sta glasovali svetniški skupini SLS in Desus.

Svetniška skupina Slovenske ljudske stranke je na septembrski seji nasprotovala podražitvi komunalnih storitev – odvajanje in čiščenje odpadne vode za skoraj 70%, saj ne želimo vse stroške obesiti na ramena občanov, pri čemer se občinska oblast niti ni potrudila optimizirati  cene. To smo na zadnji kot tudi na predzadnji seji predlagali in podali konstruktivni predlog, naj občina preveri možnost znižanja vrednosti omrežnin ali s subvencijo pokrije del teh stroškov, tako kot npr. nekatere druge občine. Takoj se je pojavil protiargument, da bo s tem zmanjšan občinski proračun. Višja omrežnina predstavlja dodatni prihodek v proračun občine in s tem neke vrste dodatni davek za občane. Menimo, da je prizadevanje za zmanjševanje bremen občanov vendarle naša primarna naloga.

Župan je dan po glasovanju v medijih zelo kritično komentiral naše nasprotovanje omenjeni podražitvi,  češ da se obnašamo nekonstruktivno in populistično. Ko pa so občani na položnicah dobili to občutno povečanje, so se začeli pritoževati in spraševati. Zanimivo, sedaj so ogorčeni tudi  ostali svetniki iz vrst SDS, Lista za MOJ kraj, NSI in SD, ki so to podražitev na septembrski seji podprli. To začudenje in negodovanje so na veliko izražali na že omenjeni novembrski seji. Ker pa je bil izračun jasno predstavljen že na seji, ko se je o tem glasovalo, lahko samo ugotovimo, da gre za navadno sprenevedanje teh svetnikov. Zadovoljili se bodo s tem, da mora Komunala Kranj v občinskem glasilu povedati, zakaj je potrebna taka podražitev. Lahko napišejo cel roman, položnica bo ostala enaka. Si bodo pa omenjeni svetniki pomirili svojo vest.

To je bil resnici na ljubo, eden redkih primerov, ko smo nasprotovali predlogu župana. Večinoma pa so predlogi soglasno sprejeti. Tako je bil na novembrski seji tudi soglasno sprejet osnutek proračuna za leto 2017, tudi opozicijski svetniki smo ga podprli. In s tem dokazali, da smo konstruktivni in da smiselne predloge župana in občinske uprave podpiramo. Smo pa proti predlogom, za katere smatramo da niso dobri za občino in občane. Zato še enkrat poudarjam – če smatramo, da je nekaj slabo, tega ne bomo podprli. Če pa je dobro, bomo podprli. Ne želimo pa, da nas mečejo v isti koš, češ da so vsi enako odgovorni za dogajanje na občini.

Zato svetniška skupina Slovenske ljudske stranke odločno nasprotuje nadaljevanju takih praks, torej podražitev v breme občanov, saj bodo na dnevnem redu kmalu tudi predlogi podražitev odvoza komunalnih odpadkov in omrežnina za pitno vodo.

Začel sem s pričakovanjem Sv. Miklavža – naj vam vsi trije dobri možje prinesejo kaj dobrega in čim manj podražitev.

Marjan Babič, OO SLS Naklo

p.s.: Kot opozicijski stranki, nam ostane samo še lastna spletna stran za obveščanje o naših stališčih. Vabimo Vas, da v naprej spremljate našo stran, odločili smo se, da Vam bomo na ta način poskusili predstaviti delovanje Občina Naklo skozi naš pogled.

 

Objavljeno v Uncategorized