Ivan Meglič, kandidat SLS, Slovenske ljudske stranke za župana na glasovnici pod št. 5

Včeraj zvečer je bilo na Občinski voloilni komisiji žrebanje vrstnega reda na glasovnici. Naš kandidat Ivan Meglič bo na glasovnici imel številko 5, lista SLS, Slovenske ljudske stranke pa 1.

Ivan Meglič

Ivan Meglič

Sem Ivan Meglič, gradbeni inženir, 36 let delam kot projektant, zadnjih nekaj let pa tudi kot direktor podjetja. V svoji delovni dobi sem pridobil znanja, izkušnje in sposobnosti na področju projektnega vodenja, urejanja in gradnje od najmanjših do najzahtevnejših infrastrukturnih objektov. Ob svojem delu sem spoznal delovanje številnih občin na Gorenjskem, v Sloveniji in tudi v tujini. Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem s problemi upravnih organov, lastniških zadev pri zasnovah projektov, pridobivanju sredstev za financiranje teh  projektov iz skladov EU, pripravo najrazličnejše projektne dokumentacije, ki je pogoj za uspešna kandidiranja tako države, občin kot tudi zasebnih investitorjev. V vseh teh letih sem dodobra spoznal delovanje lokalne samouprave – občin, zato sem prepričan, da bom kot župan uspešen.

 

Poleg rednega dela v službi sem vseskozi aktiven na najrazličnejših področjih. Pred 40 leti sem bil v skupini, ki je ustanavljala Kino klub Duplje, ki je s svojo amatersko filmsko produkcijo navduševal doma in v tujini. Klub je bil organizacija, ki je v pretežni meri nagovarjal in povezoval mlade. Član PGD Duplje sem že več kot 40 let, med drugim sem bil 22 let tajnik društva in član UO. V tem času smo v društvu uspešno izpeljali številne investicije. Zadnjih 18 let pa sem predsednik kulturno turističnega društva »Pod krivo jelko« Duplje, ki kot nadaljevanje dejavnosti nekdanjega Kino kluba skrbi za kulturo v Dupljah in v vsej občini. Društvo v enem samem letu pripravi tudi do 16 najrazličnejših kulturnih in družabnih dogodkov, ki so vsak po svoje vrhunski, saj predstavljajo kulturno udejstvovanje domačih ustvarjalcev in gostujočih umetnikov. Poleg kulturnih dogodkov skrbimo tudi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ki jo predstavljamo vse številčnejšim obiskovalcem, in tudi za turistično ponudbo naših krajev. Gorenjski turistični delavci so delo našega društva opazili, tako so me lani izvolili za predsednika Gorenjske turistične zveze.

 

Aktivno sem bil udeležen pri ustanavljanju Občine Naklo.. Izvoljen sem bil v vse občinske svete do sedaj (5 mandatov). Tri mandate sem nepoklicno opravljal funkcijo podžupana. V vseh treh mandatih sem bil edini podžupan. V letih podžupanovanja sem uspešno vodil številne projekte, ki so Občino Naklo postavili ob bok večjih in v preteklosti bolje opremljenih občin. V tem času smo v Naklem zgradili novo osnovno šolo s telovadnico. Obnavljali smo obe podružnici, zgradili smo večnamenski objekt, v katerem so prostor dobili knjižnica, večnamenska dvorana, lekarna in ambulanta, zgradili smo dom starejših občanov in ustrezno obnovili tri kulturne domove, v Podbrezjah pa skupaj z župnijo zgradili Pirčev dom ob Taborski cerkvi. Po dolgem, več kot

40-letnem čakanju smo končno v Dupljah uredili pokopališče  in poslovilno vežico. V Strahinj smo pripeljali nov sodoben Biotehniški center, ki s svojo dejavnostjo predstavlja enega pomembnejših izobraževalnih centrov Gorenjske, z veliko športno dvorano pa je eden osrednjih športnih objektov v občini. Skrbeli smo za obnovo še vseh ostalih športnih objektov v občini in s tem omogočali vadbo vsem, ki so si to želeli. Poleg javnih objektov smo skrbeli za obnovo in gradnjo komunalne infrastrukture. Obnovili smo več kot polovico obstoječega vodovodnega omrežja. Zgradili smo velik del kanalizacijskega omrežja in ga povezali s centralno čistilno napravo v Kranju. Zgradili smo nekaj kilometrov hodnikov za pešce (pločnikov), zgradili dva nova mostova (čez Tržiško Bistrico in Temnik), na novo povezali vasi Duplje in Podbrezje, zgradili industrijsko cesto med Exotermom in nekdanjim Gradbincem. Z državo smo se dogovorili za preureditev nevarnega križišča na Pivki v krožišče. Z DARS-om smo se uspeli dogovoriti za preselitev kmetije in objektov, ki so se ob dograditvi gorenjske avtoceste znašli v njeni neposredni bližini. Po več kot 14 letih  prizadevanj nam je uspelo doseči izvedbo novega avtocestnega priključka Naklo, ki je naši občini dal nov zagon na gospodarskem, predvsem pa turističnem področju. Vsi projekti so bili izvedeni z lastnimi sredstvi, v veliki meri pa tudi s sredstvi, pridobljenimi na državnih in kasneje evropskih razpisih.

 

Prizadevali si bomo za sodelovanje, za upoštevanje idej in uresničevanje pričakovanj čim širšega kroga občanov ter za čim širši konsenz pri izvajanju razvojnih in drugih projektov v občini. Predvsem želimo čim bolj prisluhniti tudi ljudem, občankam in občanom. Zavedamo se, da bi v preteklosti lahko naredili tudi kaj več in bolje, prav tako ne želimo kritizirati in razvrednotiti tega, kar so na občini naredili v iztekajočem se mandatu. Naš moto je – kar je dobro, nadgraditi; kar ni najbolj optimalno, popraviti in izboljšati.   

 

Na osnovi minulega dela, pridobljenih izkušenj in znanj ter ob sodelovanju odličnih sodelavcev, ki kandidirajo na listi SLS, Slovenske ljudske stranke bomo Občino Naklo ponovno popeljali v pravo smer!

 

Objavljeno v Uncategorized